Pietarsaari - Jakobstad

Rakenna-Sisusta-Asu messut
13.-14.4.2019


klo. 10.00-16.00

Ole paikalla, kun tuhannet ostovoimaiset asiakkaat kerääntyvät alueen isoimpaan tapahtumaan!

Tavoitat yhdellä kertaa potentiaaliset asiakkaat ja samalla voit kasvattaa asiakasrekisteriäsi sekä verkostoitua myös muiden alan ammattilaisten kanssa. 
Messuilla saat rahanarvoista tietoa siitä, millaisia ratkaisuja sinun asiakkaasi etsivät! 

Varaa paikkasi heti!

  Vårens största händelse i Jakobstad!
      De bästa platserna säljs först!

 Om du behöver tjänst på svenska, ring 044 745 0572 eller e-post julius.lindholm@messu.com 

Messuinfo

MESSUPAIKKA
Rettig Sport Center
Savukatu 9
68600 Pietarsaari
13. - 14.4.2019

Messut avoinna la-su klo 10.00-16.00

JÄRJESTÄJÄ

Suomen Messupromoottorit Oy
Rakenna-Sisusta-Asu -messut
Puh. +358 500 684 939
email: etunimi.sukunimi@messu.com
www.messu.com

MYYNTI

Julius Lindholm
Puh. 044 745 0572
julius.lindholm@messu.com

Niina Palosaari
Puh. 040 718 5350
niina.paloraari@messu.com

Leena Korhonen
Puh. 040 778 1563
leena.korhonen@messu.com

 

Om du behöver en tjänst på svenska, ring 044 745 0572 eller e-post julius.lindholm@messu.com

Osallistumisehdot

1. Järjestäminen
Aika: 13. – 14.4.2019
Paikka: Rettig Sport Center
Savukatu 9, 68600 Pietarsaari
Järjestäjä: Suomen Messupromoottorit Oy
Rakenna-Sisusta-Asu – messut
www.messu.com
puh. + 358 500 684 939

2. Aikataulu
pe 12.4. klo 07.00 - 21.00 rakentaminen
la 13.4. klo 10.00 - 16.00 messut avoinna
su 14.4. klo 10.00 - 16.00 messut avoinna
su 14.4. klo 16.00 - 23.00 purkaminen

3. Näyttelytilavuokra
Sisätilat: vuokra 80,00 €/m2 (+alv 24 %) omia rakenteita käyttäen ja 110,00 €/ m2 (+alv 24 %) sisältää seinärakenteet ja tekstittömän otsalaudan
Sisäosastojen kulmapaikkakorotus on + 10%. Ulkotilat: vuokra 20 €/ m2 (+alv 24 %) omia rakenteita käyttäen.

4. Näyttelytilan varaus
Sitova ilmoittautuminen tehdään ilmoittautumislomakkeella tai netissä www.messu.com

5. Maksuehdot
Laskutus tapahtuu yhdessä erässä tapahtuman jälkeen.

6. Peruuttaminen
Mikäli peruuttaminen tapahtuu 13.2.2019 jälkeen, laskutetaan 50% osastopaikkavuokrasta. Mikäli peruuttaminen tapahtuu 30.3.2019 jälkeen, laskutetaan 100% osastopaikkavuokrasta.

7. Messurakentaja
Näytteilleasettajapalveluita ja messurakentamista koordinoi Suomen Messupromoottorit Oy, Niina Palosaari, puh 040-718 5350, niina.palosaari@messu.com 
Vastuullisena messurakentajana toimii: Taikalyhty Oy. Tilaukset: niina.palosaari@messu.com 

8. Virtasyöttö
Osastolle tuleva virtasyöttö tulee tilata erikseen. Hinta etukäteen tilattaessa 10A/230V virtasyötölle 92 eur+alv ja 16A/230V virtasyötölle 99 eur+alv. Mikäli virtasyöttö tilataan rakennusaikana, hinta on 10A/230V virtasyötölle 119 eur + alv ja 16A/230V virtasyötölle 129 eur + alv.

9. Tilaukset
Rakenna-Sisusta-Asu –messujen kotisivuille www.messu.com avataan tapahtumalle omat sivut. Sivut avautuvat n. 3 kuukautta ennen tapahtumaa. Tapahtumasivulta löytyvät kaikki ohjeet ja tilauslomakkeet. Sivujen kautta voidaan tilata mm. näytteilleasettajakortit,asiakaskutsukortit,sähköt,valais-
tukset,rakenteet,kalusteet ja matot. KAIKKI tilaukset voidaan toimittaa myös sähköpostilla tapahtuman koordinaattorille niina.palosaari@messu.com 

10. Näytteilleasettajakortit
Osaston hintaan sisältyy näytteilleasettajakortteja seuraavasti:
-osaston koko 4-8 m2 kortteja 3 kpl
-osaston koko 9-15 m2 kortteja 4 kpl
-osaston koko 16-24 m2 kortteja 5 kpl
-osaston koko yli 25 m2 kortteja 6 kpl tai sopimuksen mukaan. Yhteistyökumppaneiden sopimukseen sisältyvät näytteilleasettajakortit sovitaan erikseen.

11. Messulehden näytteilleasettajaluettelo
Järjestäjä julkaisee messulehdessä luettelon, johon tulevat maksutta kaikkien näytteilleasettajien yhteystiedot ja päätuotteet/-palvelut. Näytteilleasettajalla ei ole oikeutta jakaa osastollaan muita kuin omia mainoksia. Erilaisten useita eri mainostajia sisältävien lehtien jakaminen on kielletty.

12. Rakentaminen ja purkaminen
Ilman rakenteita tilattujen osastojen rakentaminen voidaan aloittaa perjantaina 12.4. klo 07.00 alkaen ja rakenteilla tilattujen osastojen klo 14.00. Purkaminen voidaan aloittaa su 14.4. klo 16.00 ja kaikki näyttelytavarat ja -rakenteet on poistettava messualueelta 14.4. klo 23.00 mennessä. Messujen rakennekorkeus on 250 cm. Korkeampiin rakennelmiin on pyydettävä järjestäjältä lupa. Väliseinien korkeuden (vakio 250 cm) ylittävä rakenne, somistus tai näyttelyesine, jonka sijoittamiselle on saatu lupa, on pidettävä vähintään 0,5 metrin etäisyydellä naapuriosaston rajasta.

13. Siivous
Järjestäjä vastaa messualueen yleisten alueiden siivouksesta. Näytteilleasettajat vastaavat omien osastojensa siivouksesta. Rakennus-ja purkujätteet tulee toimittaa niille varatuille jätelavoille.

14. Vartiointi ja vakuutus
Järjestäjä huolehtii alueen yleisvartioinnista messujen ja rakennus- sekä purkuvaiheen aikana. Näytteilleasettajan on itse huolehdittava tarpeellisiksi katsomistaan varkaus-, palo- tai muista vakuutuksista.

15. Tuotteiden myynti
Tuotteiden myynti messuilla on sallittua.

16. Ylivoimainen este
Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden messujen peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan ellei niitä voittamattomien esteiden vuoksi voida toimeenpanna ilmoitettuna aikana.

Deltagarvillkor

2.  Tidtabell

fre                  13.4                kl. 07.00 - 21.00 byggnation

lö                   14.4                kl. 10.00 - 16.00 mässan öppen

sö                   15.4                kl. 10.00 - 16.00 mässan öppen

sö                   15.4                kl. 16.00 - 23.00 rivning av montrarna

 

3.  Monterhyra

Inomhus: 80,00 €/m2 (+moms 24 %) med egna konstruktioner och 110,00 €/ m2 (+moms 24 %) innehåller monterväggar och ramp utan text

Tillägg för hörnplats +10%
Utomhus: 20 €/ m2 (+moms 24 %) med egna konstruktioner.
4. Monterbokning

Bindande anmälning via anmälningsblankett eller via Internet: www.messu.com

5.  Betalningsvillkor

Faktureringen ska vara en del och efter mässan

6.  Annullering

Ifall bokningen annulleras efter 13.2.2018 förblir 50% av monterhyran hos arrangören. Ifall bokningen annulleras efter 1.4.2018 förblir monterhyran i sin helhet hos arrangören.

7.  Mässbyggaren

 Utställartjänsterna samt mässbyggandet koordineras av Suomen Messupromoottorit Oy, Niina Palosaari, niina.palosaari@messu.com, puh. 040 718 5350

Som ansvarig mässbyggare fungerar: Taikalyhty Oy. Beställningar: http://taikalyhty.fi/vuokraamo/  rasia@taikalyhty.fi , reijo.kantola@taikalyhty.fi eller

tfn. 0400 437 909

8. Elanslutning

Elanslutning skall beställas separat. Pris för elanslutning 10A/230V som beställs på förhand är 92 eur+moms och för 16A/230V 99 eur+moms. Ifall elanslutning beställs under byggnationen är priset för elanslutning 10A/230V 119 eur + moms och för 16A/230V 129 eur + moms.

9. Beställningar

På hemsidan för Bygg-Inred-Bo-mässan www.messu.com öppnas egna sidor för evenemanget. Sidorna öppnas ca 3 månader före mässan. På sidan finns alla instruktioner och beställningsfomulärer. Via sidorna kan man beställa utställarkort, kundinbjudningskort, elanslutningar, monterväggar, möbler och mattor mm. Alla beställningar kan skickas även via e-post till koordinatorn niina.palosaari@messu.com 

10. Utställarkort

I priset ingår följande utställarkort:

-monteryta 4-8 m2, 3 st kort

-monteryta 9-15 m2, 4 st kort

-monteryta 16-24 m2, 5 st kort

-monteryta över 25 m2, 6 st kort eller enligt överenskommelse. För utställarkort som ingår i avtal med samarbetspartners kommer man överens om separat.

11.  Utställarkatalog i mässtidningen

Arrangören publicerar en katalog i mässtidningen. I katalogen presenteras avgiftsfritt kontaktuppgifter för alla utställare samt deras huvudsakliga produkter/tjänster. Utställare skall inte dela ut annat material än eget marknadsföringsmaterial. Utdelning av publikationer med olika annonsörer är förbjudet.

12.  Byggnationen och rivningen

Byggnationen av montrar beställda utan konstruktioner kan påbörjasfredagen 13.4 kl. 7.00 och byggnationen för montrar beställda med monterväggar kl.14.00. 
Rivningen kan påbörjas sö 15.4 kl. 16.00 och allt utställningsmaterial och alla konstruktioner skall föras bort från mässområdet 15.4. före kl. 23.00.
Konstruktionshöjden på mässan är 250 cm. För konstruktioner över 250 cm behövs tillstånd från arrangören. De konstruktioner, dekorationer eller utställningsmaterial som med arrangörens tillstånd är högre än normen (250 cm) skall hållas på minst 0,5 meters avstånd från montergrannarna.

13. Städning

Arrangören ansvarar för städningen av de allmänna områdena på mässområdet. Utställaren ansvarar för städningen av den egna mässmontern. Byggnations- och rivningsavfallet skall placeras i containers avsedda för det.

14. Bevakning och försäkring

Arrangören ansvarar för den allmänna bevakningen av området under mässan samt under byggnationen och rivningen. Utställaren skall själv sköta de försäkringar mot stöld, brand od. som man anser nödvändiga.

15. Försäljning av produkter

Det är tillåtet att sälja produkter under mässan.

16. Force majeure

Arrangören förbehåller sig rätten att inställa mässan eller uppskjuta den till annan tidpunkt om den på grund av oöverstigliga hinder inte kan genomföras vid angiven tid.

 

 

 

Pohjakartta

Osastohinnat 2019 / Monterhyra 2019

Ilman rakenteita 80€/m2

(sis.lattiapinta-alan, ilman seinärakenteita)

Rakenteilla 110€/m2
(sis. lattiapinta-alan, valkoiset seinärakenteet ja tekstittömän otsalaudan)

Hintoihin lisätään alv 24%, pienin osastokoko 2mx2m (4m2)

Kulmapaikkakorotus 10%

Ulkopaikka 20€/m2

Sähköliittymä 10A /230V     92€ +alv
Asiakaskutsukortit á 8€ kpl

 

med egna konstruktioner: 80,00 €/m2 (+moms 24 %)

innehåller monterväggar och ramp utan text: 110,00 €/ m2 (+moms 24 %) 

Tillägg för hörnplats +10%

Utomhus: 20 €/ m2 (+moms 24 %) med egna konstruktioner.

Pris för elanslutning 10A/230V som beställs på förhand är 92 eur +moms